Умови доступності ЗДО для навчання осіб з особливими освітніми потребами

УДОСКОНАЛЕНО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – РІШЕННЯ УРЯДУ

Постанова Кабінету міністрів України від від 10 квітня 2019 р. № 530 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти"

Керівник закладу дошкільної освіти на підставі заяви батьків (одного з батьків) або інших законних представників (одного законного представника) дитини з особливими освітніми потребами та висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі – висновок) приймає рішення про утворення інклюзивної групи. Інклюзивна група утворюється в обов’язковому порядку за наявності однієї такої заяви.

У дошкільному закладі немає інклюзивних груп.