ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Сумської міської ради

№3015

СТАТУТ
СУМСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 “МЕТЕЛИК”
М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 23.09.2009року

РОЗДІЛИ СТАТУТУ:

I.Загальні положення

II.Комплектування дошкільного закладу

III.Режим роботи дошкільного закладу

IV.Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

V.Організація харчування дітей у дошкільному  закладі

VI.Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

VII.Учасники навчально-виховного процесу

VIII.Управління дошкільним закладом

IX.Майно дошкільного закладу

X.Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

XI.Міжнародне співробітництво

XII.Контроль за діяльністю дошкільного закладу

XIII.Припинення роботи дошкільного закладу

I.Загальні положення

1.Сумський ДНЗ (ясла-садок) №6 “ Метелик ” є ДНЗ комунальної форми власності комбінованого типу та неприбутковою установою.
2.Юридична адреса ДНЗ: 40024, м. Суми, вул. Харківська, 10, тел. 36-31-28
3.ДНЗ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “ Про освіту ”, “ Про дошкільну освіту ”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року №305 , іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
4.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного та духовного розвитку.
5.Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного, духовного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів.
6.ДНЗ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних  завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “ Про дошкільну освіту ” .

II.Комплектування дошкільного закладу

1.Заклад розрахований на 220 місць.
2.Групи комплектуються, виходячи з потреб, за віковими, сімейними ознаками.
3.ДНЗ має групи з денним режимом перебування дітей.
4.Наповненість груп дітьми формується відповідно Закону України “ Про дошкільну освіту ”
5.Комплектація ДНЗ здійснюється управлінням освіти і науки Сумської міської ради спільно із керівником ДНЗ на підставі заяви, медичної довідки про стан здоров'я дитини, медичної довідки про епідеміологічне оточення, медичної довідки про щеплення, свідотства про народження.
6.За дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період         (75 діб).
7.Відрахування дітей із ДНЗ може здійснюватися за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, у  разі несплати без поважних причин батьками плати за харчування протягом 2-х місяців.
8.Батьки попереджаються про відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.
9.ДНЗ здійснює соціально-педагогічний патронат.

III.Режим роботи дошкільного закладу

1.ДНЗ працює  за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин. Вихідні: субота, неділя та святкові дні.
2.Щоденний графік роботи ДНЗ : з 7.00 – 19.00.

IV.Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

1.Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня до 31 серпня у ДНЗ проводиться оздоровлення дітей.
2.ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно річного плану, який затверджується на педагогічній раді керівником ДНЗ та управлінням Сумської міської ради.
3.У дошкільному закладі визначена українська мова для навчання і виховання дітей.
4.Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснюється за державною базовою, а також варіативними програмами  навчання і виховання дітей, методичним и посібниками затвердженими Міністерством освіти і науки України.
5.З метою розвитку творчих нахилів, здібностей, інтересів з урахуванням побажань батьків, ДНЗ може надавати додаткові безоплатні та платні послуги з освітньою діяльністю.

V.Організація харчування дітей у дошкільному  закладі

1.Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється Засновником, відповідно до укладених угод та чинного законодавства України.
2.У ДНЗ встановлюється 4-х разове харчування дітей згідно норм.
3.Контроль за організацією харчування покладається на медичних працівників.
4.Плата за харчування  здійснюється відповідно Закону України “ Про дошкільну освіту ”

VI.Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

1.Організація медичного обслуговування дітей ДНЗ забезпечується завідувачем та медичною сестрою.
2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням норм та правил, режимом та якістю харчування тощо.
3.ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.

VII.Учасники навчально-виховного процесу

1.Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ є: діти, керівник, заступник керівника, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні  працівники.
2.Права батьків:
•Брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
•Шанобливо ставитися до працівників закладу;
•Своєчасно вносити плату за харчування;
•Слідкувати за станом здоров’я дитини;
•Повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

VIII.Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

1.Джерелами фінансування ДНЗ є кошти :
•Засновника;
•Батьків або осіб, які  їх замінюють;
•Добровільні пожертвування і цільові внески фізичних осіб і юридичних;
•Кошти, отримані від надання платних послуг;
•Внески, пожертвування фондів і установ;
•Місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування.