Список атестуючих педагогів

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання
атестаційної комісії I рівня
Сумського ДНЗ №6 «Метелик»  
від 10.10.2023 р. №1

Список педагогічних працівників,
 які підлягають черговій атестації у 2024 році

№ з/п ПІБ педагогічного працівника Посада педагогічного працівника (яку займає) Стаж на посаді педагогічн. працівника, за якою атестується Освіта: освітньо-кваліфікаційний рівень,
спеціальність, кваліфікація (відповідно до диплому про вищу освіту)
Відомості про підвищення кваліфікації
дата, № посвідчення, кількість годин ECTS
Дата і результати попередньої атестації
1 Швидун Оксана Вікторівна Вчитель-логопед 20 р. Спеціаліст; кваліфікація: вчитель загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи. Логопед СОІППО
10.11.2023
Серія ПК 02139771
25796-23
156 годин ,
5,2 кр. ECTS
04.04.2018 р
Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
2 Волкова
Марія Олександрівна
Музичний керівник 12 р. Магістр;
Педагогіка і методика середньої освіти. Музика; викладач музичного інструменту
СОІППО
28.04.2021
Серія ПК  02139771
19359-21
156 годин ,
5,2 кр. ECTS
19.03.2019 р
Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
3 Михайличенко Юлія Миколаївна Вихователь 6 р. Магістр;
Дошкільна освіта; викладач педагогіки та психології дошкільної. Організатор дошкільної освіти
СОІППО
02.06.2023
Серія ПК 02139771
25287-23
156 годин,
5,2 кр. ECTS
Атестується вперше
4 Молявко Наталія Володимирівна Вихователь 12 р. Спеціаліст;
Педагогіка і методика середньої освіти. Математика; вчитель математики та основ інформатики
СОІППО
16.06.2023
Серія ПК 02139771
25317-23
156 годин ,
5,2 кр. ECTS
19.03.2014 р.
Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст»
5 Сисоєва
Ніна Миколаївна
Вихователь 14 р.
9 м.
Російська мова та література; вчитель російської мови та літератури і звання вчителя середньої школи. СОІППО
13.10.2023
Серія  ПК 02139771
25457-23
156 годин ,
5,2 кр. ECTS
03.04.2019 р.
Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»
6 Сенченко Олена Василівна Вихователь 10 р.
6 м.
Виховання в дошкільних закладах; вихователь дошкільного закладу СОІППО
27.10.2023
Серія ПК 02139771
25554-23
156 годин,
5,2 кр. ECTS
19.03.2019 р.
Відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду
7 Суворова
Лілія
Олегівна
Вихователь 32 р.
9 м.
Дошкільне виховання; вихователь дитячого садка СОІППО
08.06.2022
Серія ПК 02139771
23074-22
156 годин,
5,2 кр. ECTS
19.03.2019 р.
Відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду