Протидія булінгу в ЗДО

Порядок подання  та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти

  1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора закладу дошкільної освіти про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
  2. На ім’я директора закладу дошкільної освіти пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).
  3. Директор закладу дошкільної освіти видає наказ про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор закладу дошкільної освіти створює наказом комісію з розгляду випадку булінгу (цькування) та скликає її засідання.
  4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.
  5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

ПОРЯДОК виявлення, розгляду та реагування на випадки булінгу або домашнього насильства