ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА 2022-2023 РОКИ

Список педагогічних працівників,
 які підлягають черговій атестації у 2024 році

№ з/п ПІБ педагогічного працівника Посада педагогічного працівника Стаж роботи на посаді Відомості про підвищення кваліфікації Дата і результати попередньої атестації
1 Швидун Оксана Вікторівна Вчитель-логопед 20 р. СОІППО 2023
156 годин
5,2 кр. ECTS
04.04.2018 р
Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
2 Волкова
Марія Олександрівна
Музичний керівник 12 р. СОІППО 2021
156 годин
5,2 кр. ECTS
19.03.2019 р
Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
3 Михайличенко Юлія Миколаївна Вихователь 6 р. СОІППО 2023
156 годин
5,2 кр. ECTS
Атестується вперше
4 Молявко Наталія Володимирівна Вихователь 12 р. СОІППО 2023
156 годин
5,2 кр. ECTS
19.03.2014 р.
Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст»
5 Сисоєва
Ніна Миколаївна
Вихователь 14 р.
9 м.
СОІППО 2023
156 годин
5,2 кр. ECTS
03.04.2019 р.
Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»
6 Сенченко Олена Василівна Вихователь 10 р.
6 м.
СОІППО 2023
156 годин
5,2 кр. ECTS
19.03.2019 р.
Відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду
7 Суворова
Лілія
Олегівна
Вихователь 32 р.
9 м.
СОІППО 2022
156 годин
5,2 кр. ECTS
19.03.2019 р.
Відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду

Строки проведення атестації педагогічних працівників
Сумського ДНЗ №6 «Метелик» у 2023/2024 н.р.

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1 Ознайомлення педагогічного колективу з наказом «Про персональний склад атестаційної комісії у 2023-2024 навчальному році» До 20.09.2023 Голова атестаційної комісії
2 Затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2024 році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії До 10.10.2023 Атестаційна комісія
3 Визначення строку та адреси електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі). До 10.10.2023 Атестаційна комісія
4 Подання заяв педагогічними працівниками, які підлягають черговій атестації для внесення їх до списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації (у випадку відсутності) До 20.12.2023 Педагогічні працівники, які атестуються у 2024 році
5 Подання педагогічними працівниками, які атестуються у 2024 р. документів на розгляд атестаційної комісії в паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат РDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається  на адресу визначеної електронної  пошти, що на думку педагога  свідчать про його педагогічну майстерність, професійну компетентність

До 22.10.2023

До 29.12.2023

Педагогічні працівники, які атестуються у 2024 році
6 Подання заяв педагогічними працівниками для проведення позачергової атестації До 20.12.2023 Педагогічні працівники
7 Затвердження окремого списку педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації у відповідності до поданих заяв, визначення строків проведення їх атестації, подання ними документів. 21.12.2023 Атестаційна комісія
8 Здійснення вивчення членами атестаційної комісії І рівня практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які проходять атестацію у 2024 році (згідно з планом індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації). Протягом атестаційного періоду Атестаційна комісія
9. Завершення роботи атестаційної комісії І рівня з відповідним прийняттям рішення про результати атестації педагогічних працівників До 01.04.2024 Атестаційна комісія
10. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року До 01.04.2024 Секретар атестаційної комісії