Вас вітає практичний психолог ЗДО № 6 «Метелик»

Богдан Оксана Владиславівна

практичний психолог

Дитина, оточена приязним ставленням,
вчиться радості життя.

Дитячий психолог – це людина, що розмовляє з дитиною на одній мові, людина, яка розуміє дитину і фахівець, здатний навчити «дитячої мови» батьків. Психолог спеціалізується на особливостях дитячої психіки, емоційному та психологічному розвитку дітей, розбирається в причинах, що викликають певні реакції дитини на цілком буденні для дорослих явища.

Над якими питаннями працює практичний психолог?

 • Створення умов, які сприяють охороні фізичного і психічного здоров'я дітей;
 • Забезпечення емоційного благополуччя дітей та індивідуального підходу до кожної дитини;
 • Самостійний та ефективний розвиток здібностей кожної дитини;
 • Підтримка психологічного клімату у колективі;
 • Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей на всіх вікових етапах;
 • Забезпечення відповідних психологічних умов для нормального самопочуття дитини у дошкільному закладі;
 • Забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • Формування соціальної компетентності дітей;
 • Формування у батьків відповідального ставлення до виконання батьківських обов'язків;
 • Профілактика будь – яких форм насилля над дитиною;
 • Проведення роботи з обдарованими дітьми, спрямувати її на розкриття здібностей;
 • Надання ефективної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • Сприяння підвищенню психологічної компетентності вихователів, батьків засобами просвітницької та консультативної роботи.

Робота практичного психолога передбачає собою психодіагностичний, корекційно-відновлювальний, консультаційний, розвивальний аспект та психологічну просвіту.

У чому полягає психодіагностичний аспект?

 • поглибити психолого-педагогічне вивчення дитини протягом усього періоду дошкільного дитинства, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, динаміки її розвитку від середньої вікової групи і до вступу до школи;
 • з'ясувати причини тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини; відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.

Що має на меті консультаційна робота?

 • допомогти батькам, які вперше приводять дитину до дошкільного закладу усвідомити психічне навантаження, яке доведеться пережити дитині під час періоду адаптації;
 • допомогти в налагодженні постійних психолого-педагогічних взаємин з вихователями, підвищити психологічну компетентність з певних питань, що сприятиме кращому розумінню батьками себе, своєї ролі у житті дитини і самої дитини й позитивному ставленні до неї;
 • з'ясовувати причини психологічних проблем, які виникають у родинному спілкуванні та шляхів їх цивілізованого розв'язання;
 • допомогти батькам у процесі вибору для дитини гуртків, школи тощо.

Що передбачає корекційно-відновлювальний та розвиваючий аспект?

 • здійснювати психолого-педагогічні заходи з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці,
 • формувати соціальну корисність життєвої перспективи.

Що належить до психологічної просвіти?

 • підтримувати потребу в спеціальних знаннях щодо розвитку і виховання дитини, своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках,
 • запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.

Які інноваційні технології у своїй діяльності використовує практичний психолог під час підгрупових та індивідуальних занять?
Під час проведення індивідуальних та групових занять практичний психолог впроваджує різноманітні інноваційні методики:

 • Кубики  Нікітіних – розвивають творчі здібності та самостійність, фантазію та мислення.
 • Тісто та глина – розвиток дрібної моторики, уяви, художній смак, емоційне позитивне ставлення до світорозуміння,
 • Пісочна терапія – навчання основам  малювання, розвиток пізнавальних процесів,  розширення кругозору і загальної поінформованості, розвиток дрібної моторики і координації рухів,  розвиток уяви і творчих здібностей; стабілізація і гармонізація психоемоційного стану, формування навичок конструктивного спілкування.
 • Казкотерапія – це терапія середовищем, особлива казкова атмосфера, в якій можуть проявитися потенційні можливості людини, збутися мрія й що найважливіше, в ньому з’являються почуття безпеки та запах нової таємниці.
 • Арт-терапія – метод психотерапії, що використовує для лікування та психокорекції художні прийоми та творчість, такі як малювання, ліплення, музика, фотографія, кіно, книги, акторська майстерність, створення казок і таке інше.
 • Ігрова терапія – один з напрямків  розвитку психічних функцій, спосіб розуміння навколишнього світу за допомогою гри.