Вас вітають музичні керівники ЗДО №6 «Метелик»!

Іщенко Тетяна Василівна

музичний керівник, вища категорія

Волкова Марія Олександрівна

музичний керівник, спеціаліст I категорії

В дошкільному навчальному закладі для дітей різних вікових груп музичними керівниками проводяться музичні заняття, тематичні розваги та святкові ранки.

Педагогічний процес з музичного виховання в нашому закладі зорієнтований на виховання в дітей художніх потреб, інтересу до прекрасного в природі, в найближчому оточенні, у повсякденному побуті, що викликає у дітей різного віку емоційні відчуття.
Музика є обов'язковою під час проведення розваг, спортивних свят, ранкової гімнастики тощо. Музичний розвиток, виховання здійснюється за розділами: співи, слухання музики, музично-ритмічні рухи, танці. У процесі музичного виховання діти ознайомлюються з різними музичними творами, набувають певні знання, виробляють уміння й навички слухання музики, співу, музично-ритмічних рухів. У результаті ознайомлення дітей зі світом краси й гармонії, світом мистецтва пробуджується їх бажання займатися різними видами художньо-естетичної діяльності. Під час свят батьки завжди мають змогу спостерігати за діяльністю дітей, оцінити рівень розвитку їх музичних,мовних, рухових та інших здібностей.

Наші музичні керівники впроваджують інноваційні технології: Педагог працює над проблемним питанням: 

«Здоров'язбережувальні технологій на музичних заняттях» та «Використання активних технологій навчання в музичній діяльності дошкільників».

Останнім часом з’явилося багато педагогічних технологій у вихованні дошкільників, але не всі вони цілком нові. Передові технології часто зберігають в собі багато елементів традиційного. Вміле поєднання і застосування традиційних та інноваційних технологій у музичному вихованні допоможуть досягти бажаного результату. Інноваційні технології включають в себе не тільки сучасні технології, але й стереотипні елементи освіти, які довели свою ефективність протягом педагогічної діяльності 

Активні технології навчання.

Серед основних форм використання активних технологій музичного навчання у педагогічному процесі можна назвати такі:

 • елементарне музикування;
 • активне слухання музики, ритмічно – рухова інтерпретація музичних творів;
 • корекційні технології.

Логоритміка – це система рухів в поєднанні з мовними порушеннями кістково-м’язовий апарат, розвивають дихання, виховують правильну поставу. З допомогою занять логоритміки діти засвоюють необхідні знання в області метроритміки, музичної культури, та музичного сприйняття. Логопедична ритміка тісно пов’язана з методикою музичного виховання, оскільки музика впливає на підвищення якості виконання руху (виразність, ритмічність, чіткість, координацію, плавність, злитість), емоційна забарвленість рухів музикою сприяє їх свободі і невимушеності. В основу логоритміки закладений зв’язок слова, музики і руху. Тому виділяються такі напрямки:

 • Зв’язок мови з рухом і музичним ритмом: 

1) розвиток дихання, голосу, артикуляції;
2) координація рухів зі словом;
3) виразність рухів і мови;
4) виховання координації співу з ходьбою;
5) розвиток уяви та творчих здібностей;

 • Розвиток у дітей основних рухів: 

1) контроль за поставою;
2) ходьба різних видів;
3) вміння орієнтуватися у просторі, правильно виконувати перешикування;
4) навички виразного руху;
5) розвиток дрібної моторики;

 • Розвиток у дітей музично-ритмічного почуття: 

1) активізація уваги;
2) вміння показати характер ритму в русі і мові;
3) визначення почуття музичного ритму.

Ритмодекламація – це ритмічне вимовляння тексту на фоні музики. Музика для фону підбирається у відповідності з темпом мовлення, особливості ритмічного малюнка, змістом тексту (так, віршик про зайчика не повинен вимовлятися у супроводі повільної мелодії в низькому регістрі, а для образу Ведмедя не підійде стрибкоподібний рух високих звуків).

Психогімнастика призначена для розвитку у дітей навичок концентрації, пластики і координації рухів. Вправи супроводжуються текстом і музикою, допомагаючи дітям краще уявити той чи інший образ та увійти в нього. Створюють позитивний емоційний настрій, усувають замкнутість, знімають втому. В дошкільних закладах використовують психогімнастику за методикою М.І. Чистякової, яка спрямована і на навчання елементам техніки виразних рухів, і на використання виразних рухів у вихованні емоцій та почуттів, і на придбання навичок у саморозслабленні.

«Вплив музики на психічну діяльність дитини»

Музика володіє сильним психологічним впливом на людину. Вона впливає на стан нервової системи (заспокоює, розслаблює чи, навпаки, розбурхує, збуджує), викликає різні емоційні стани (від умиротворення), спокою та гармонії до неспокою, пригніченості або агресії).

У зв'язку з цим важливо звернути увагу на те, яку музику слухаєте ви і ваші діти.

Збуджуюча, гучна музика, що виражає агресивний настрій, позбавляє людину (і дорослого, і дитини) стану врівноваженості, спокою, а при певних умовах (наприклад, на рок-концертах) спонукає до руйнівних дій. Особливо протипоказана така музика гіперзбудливості, розгальмованих дітям зі слабким контролем, тому що вона підсилює прояви негативних властивостей у поведінці дитини.

Спокійна музика, що викликає відчуття радості, спокою, любові, здатна гармонізувати емоційний стан як великого, так і маленького слухача, а також розвивати концентрацію уваги.

Музику можна використовувати перед сном, щоб допомогти з працею засинає дитині заспокоїтися і розслабитися. Коли дитина ляже в ліжко, увімкніть спокійну, тиху, мелодійну, м'яку музику і попросіть його закрити очі і уявити себе в лісі, на березі моря, в саду або в будь-якому іншому місці, яке викликає в нього позитивні емоції. Зверніть увагу дитини на те, як розслабляється і відпочиває кожна частина його тіла.

Ще з давніх часів люди помітили, що людський голос і звук взагалі володіють сильним впливом. Так, звук східного духового інструменту Панг вводить змію в стан, подібний гіпнозу. Вібрації людського голосу в одному випадку мають лікувальну дію (що здавна використовувалося народними цілителями), а в іншому – заподіює людині шкоди.

Мова людини є найсильнішим чинником впливу, як на оточуючих, так і на того, хто говорить. Наше внутрішнє стан, наші думки, ставлення до світу виявляються в зміст промови і в її інтонаційної забарвленням. А те, що ми говоримо і як це вимовляємо, у свою чергу відкладає відбиток на психологічному стані слухача, впливає на наші стосунки з ним.

Наприклад, грубий, різкий голос дорослого може викликати у дитини сильний переляк і стан заціпеніння. Постійно роздратований, незадоволений голос говорить породжує у слухача відчуття, що його не люблять і не приймають як особистість. А відмова в чому-небудь, виголошений спокійним, м'яким, співчуваючим голосом допомагає дитині легше примиритися з незадоволеністю його бажання.

Гурткова робота

Вокальний гурток «Піснярі»

На заняттях вокального гуртка музичний керівник спрямовує свою діяльність на розвиток у дошкільників голосу , слуху, творчого мислення, артистизму та слідкує за охороною дитячого голосу. У процесі вокальної діяльності дитина вчиться оцінювати виконавські засоби.

Програма «Піснярі» розроблена відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням особистісно – орієнтовного, системного та творчого підходу.

Мета програми спрямована на  виявлення і розвиток вокальних здібностей дошкільників, формування у них вміння виразно та музично виконувати вокальний твір, виховання любові до пісні.
Завдання програми мають розвивати:

 • 1 навички співу: вміння співати разом , не вигукувати окремі слова, вчасно починати спів після музичного вступу, співати природним голосом, легким звуком.
 • 2.Формувати відчуття ансамблю.
 • 3. Розвивати у дітей звуковисотний слух.
 • 4. Розвивати музичну пам'ять і мислення.
 • 5. Розширювати діапазон голосу.
 • 6.Активізація творчості шляхом співочої імпровізації.
 • 7.Виховувати самостійність і активність.

Зміст програми
Етапи роботи гуртка:

 • Вступне заняття. Знайомство з дітьми, перевірка вокальних даних, правила поведінки на занятті.
 • Робота над розвитком голосового апарату. Вправи на дихання. Артикуляційні вправи. Вправи на дикцію. Вправи на розвиток діапазону.
 • Вокально – хорова робота . Показ – виконання пісні. Бесіда про зміст твору.  Вивчення пісень.
 • Слухання музики ( вокальних та інструментальних творів). Будова пісні.
 • Елементарне музикування.
 • Індивідуальні творчі завдання.
 • Ритмопластика.
 • Концертна діяльність. Участь у святкових концертах. Розвагах.
 • Підсумкове заняття.

Музичну основу програми складають твори для дітей дошкільного віку, пісні сучасних дитячих композиторів, музичний дитячий фольклор. Репертуар має місце варіювання.

«Театр – дітям»

Розвиток культури – важлива складова особистого зростання дитини.

Сьогодні багато педагогів стурбовані пошуком нетрадиційних шляхів творчої взаємодії з дітьми. Як зробити кожне заняття з дитиною цікавим і захоплюючим, просто і доступно розповісти їй про найголовніше – про красу і різноманіття навколишнього світу? Як виховати та розвинути творчі здібності? Як навчити малюка грати, брати ініціативу в свої руки і діяти?
Цьому допоможе театр.

Театр – один з самих демократичних видів мистецтва для дітей, він
дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язані з:

 • художньою освітою та вихованням дітей;
 • формуванням естетичного смаку;
 • моральним вихованням;
 • розвитком комунікативних якостей особистості;
 • вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу);
 • створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруження, вирішенням конфліктних ситуацій через гру.

Головне, театр розкриває духовний і творчий потенціал дитини та надає реальну можливість адаптуватися їй в соціальній сфері.

Мета:

 • виховувати естетичні почуття
 • творче сприйняття природи, життя, мистецтва;
 • розвивати моральні якості особистості дитини, її творчі здібності, емоційну сферу дитини (ознайомити зі світом почуттів, настроїв, їх зовнішнім вираженням);
 • поліпшити психологічний стан дитини;
 • ознайомлювати зі світом театру, видами лялькового театру, з українськими народними звичаями та обрядами;
 • допомагати опанувати прийоми роботи з театральною лялькою, прийоми акторської гри.

Аудіальний розвиток дитини

Для дитини важливо уміти зосереджуватися на звукові, виокремлювати його характерні особливості. Що більшою кількістю джерел звуків вона оперує, то легше орієнтується у навколишньому просторі.

Аудіальний розвиток – це здатність дошкільника сприймати, аналізувати, синтезувати, диференціювати та інтерпретувати шуми, звуки, музику, мовлення – адекватно на них реагувати, використовувати у своїх життєдіяльності.

Для того, щоб допомогти дитині розвиватися у цьому напрямку, потрібно зкорегувати організацію музичної діяльності.

Сприйняття

Як привчати дитину вслухатися в звукову інформацію?

Варто:
– змінювати статичну позицію під час сприйняття музичного твору на активну, що спонукає самовиражатися;
навчати розрізняти голоси однолітків та дорослих – рідних із найближчого оточення;
ознайомлювати зі звуками природи в різні пори року;
– формувати уявлення про особливості різних звукових середовищ –« близьке»(звуки власного помешкання), « середнє» (звуки вулиці, села),.« далеке»(звуки моря, гір, степів);
– розширювати уявлення про звуки предметів , виготовлених із різних матеріалів;
– розвивати вміння виокремлювати звучання певного предмета серед запропонованих, розрізняти звучання кількох звукових сигналів, впізнавати серед них однакові звучання;

Спів   

Як збагати досвід музично – інтонаційного спілкування?

Варто:
– вивчати виразові можливості свого голосу й артикуляційного апарату- спів, говір, крик, шепіт;
– формувати уявлення про виразні особливості голосу людини, завдяки яким можна передати внутрішній стан
( коротка енергійна висхідна інтонація зі слабкої долі на сильну – заклик; низхідна інтонація із сильної долі на слабку – благання; мелодійна побудова , зосереджена довкола одного центрального звука або висоти в рухливому темпі й з непередбачуваним ритмом –інтонація гри)
– співати та інсценувати зміст пісні;
-фантазувати , змінюючи тембр.

Музично – ритмічні рухи

Як збагатити досвід пластичного самовираження дитини?

Варто:- самостійно пластично фантазувати;
– пластично імпровізувати у колективних сюжетних етюдах (« Світ тварин», « Світ птахів», Світ казкових героїв».

Гра на дитячих музичних інструментах

Як збагатити досвід дитини самовиражатися за допомогою музичного звука?

Варто музикувати:
-на природніх інструментах – клацати язиком, плескати , притупувати тощо;
-на перкусійних або саморобних інструментах;
-на інструментах, що мають звуковисотність.

Музично-театралізована діяльність

Як збагатити досвід творчої міжособистісної взаємодії ?

-формувати вміння передавати голосом інтонаційні характеристики казкових персонажів. настрої людини( високо – низько, уривчасто – плавно, ніжно – грубо, з паузами – без пауз);
-уособлювати персонажів улюблених мультфільмів;
-брати участь у театрі тіней.
За допомогою таких змін поступово відбуватиметься аудіальний розвиток дитини.