Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

П. 90 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема:

Заклад дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

№ з/п П.І.П. Посада Кваліфікаційна
категорія
Освітній заклад,
спеціальність за дипломом
1 Барабан О.М. Завідувач Відповідає займаній посаді,яку обіймає ГДПУ, Дошкільне виховання, 2005 р.
Вихователь Спеціаліст вищої категорії
2 Будік Л.В. Вихов.-методист Спеціаліст СДПУ, Музичне виховання, 2001 р., ЛПУ, дошкільна освіта, 2012 р.
Вихователь Спеціаліст
I категорії
3 Богдан О.В. Практичний психолог Спеціаліст
II категорії
СДПУ, Практичний психолог, 2006 р.
4 Брайкова Т.О. Вихователь Спеціаліст
I категорії
СДПУ, Педагогіка і методика середньої освіти, 2004 р.; ГНПУ,2016,
Дошкільна освіта
5 Волкова М.О. Музичний керівник Спеціаліст
I категорії
СДПУ, Педагогіка і методика середньої освіти. Музика, 2010 р.
6 Гладенко О.В. Вихователь Спеціаліст
I категорії
ГНПУ, Дошкільне виховання, 2011 р.
7 Зайцева С.В. Вихователь Спеціаліст
I категорії
ГДПУ, Дошкільне виховання, 2003 р.
8 Іщенко Т.В. Музичний керівник Спеціаліст
вищої категорії
СДПІ, Музика, 1991 р.
9

        Денисова С.Б.

Вихователь Спеціаліст
II категорії
СДПУ, 2004 р.
Вчитель історії, практичний психолог у закладах освіти
10 Колосок О.А. Вихователь Спеціаліст
II категорії
СДПУ, 2018.
Дошкільна освіта
11 Колощук Т.В. Вихователь Спеціаліст СДПУ, 2014.
Дошкільна освіта
12

     Козарізова О.В.

Вихователь Спеціаліст СДПУ, Вчитель хореографії, 2012 р.; ГНПУ. Організатор дошк. освіти. Вихователь дітей дошкільного віку. 2018 р.
13 Лазаренко Г.М. Вихователь Спеціаліст 
I категорії
СДПІ, Історія, 1991 р.
14 Мирошниченко Л.В. Вихователь Спеціаліст
I категорії
СДПІ, Вчитель музики,
1983 р.
15 Михайличенко Ю.М. Вихователь Спеціаліст ГНПУ, 2018
Дошкільна освіта
16 Молявко Н.В. Вихователь Спеціаліст СДПУ, Педагогіка і методика середньої освіти. Математика,
2009 р
17 Полякова В.С. Вихователь Спеціаліст
I категорії
ГДПУ «Дошкільне виховання . Практична психологія», 2008
18 Резнікова Н.І. Вчитель – логопед Спеціаліст
вищої категорії
СДПУ, Логопед, 2004 р.
19 Суворова Л.О. Вихователь   11 тарифний розряд БПУ, Дошкільне виховання, 1989 р.
20 Сисоєва Н.М. Вихователь Спеціаліст вищої категорії  педагогічне звання «вихователь – методист» СДПУ, Російська мова та література, 1981 р.
21 Сенченко О.В. Вихователь 11 тарифний
розряд
Лебединське педагогічне училище «Вихователь ДНЗ»
22 Тітенко О.В. Вихователь Спеціаліст
I категорії
НДПУ.Вчитель історії 1994р
ЛПУ. Дошкільне виховання . 1984 р.
23 Трофименко Т.І. Вихователь Спеціаліст ГНПУ,2016,
Організатор дошк. освіти, вихователь дітей дошк. віку
24 Чигрин О.О. Інстр. з фіз. культури Спеціаліст
I категорії
СДПУ. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура. 2003 р.
25 Швидун О.В. Вчитель – логопед Спеціаліст
вищої категорії
СДПУ,2004 р. Педагогіка і методика середньої освіти. Укр.мова та літ-ра. СДПУ, 2006 р. Логопед
26 Шевельова Ю.В. Вихователь Спеціаліст
II категорії
СДПУ, 2014.
Дошкільна освіта
27 Шинкаренко Н.Б. Вихователь 11 тарифний
розряд
КПУ. Дошкільне виховання. 1991 р.