Гуртки

Вокальний гурток «Піснярі»

На заняттях вокального гуртка музичний керівник спрямовує свою діяльність на розвиток у дошкільників голосу , слуху, творчого мислення, артистизму та слідкує за охороною дитячого голосу. У процесі вокальної діяльності дитина вчиться оцінювати виконавські засоби.

Програма «Піснярі» розроблена відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням особистісно – орієнтовного, системного та творчого підходу.

Мета програми спрямована на  виявлення і розвиток вокальних здібностей дошкільників, формування у них вміння виразно та музично виконувати вокальний твір, виховання любові до пісні.
Завдання програми мають розвивати:

 • 1 навички співу: вміння співати разом , не вигукувати окремі слова, вчасно починати спів після музичного вступу, співати природним голосом, легким звуком.
 • 2.Формувати відчуття ансамблю.
 • 3. Розвивати у дітей звуковисотний слух.
 • 4. Розвивати музичну пам'ять і мислення.
 • 5. Розширювати діапазон голосу.
 • 6.Активізація творчості шляхом співочої імпровізації.
 • 7.Виховувати самостійність і активність.

Зміст програми
Етапи роботи гуртка:

 • Вступне заняття. Знайомство з дітьми, перевірка вокальних даних, правила поведінки на занятті.
 • Робота над розвитком голосового апарату. Вправи на дихання. Артикуляційні вправи. Вправи на дикцію. Вправи на розвиток діапазону.
 • Вокально – хорова робота . Показ – виконання пісні. Бесіда про зміст твору.  Вивчення пісень.
 • Слухання музики ( вокальних та інструментальних творів). Будова пісні.
 • Елементарне музикування.
 • Індивідуальні творчі завдання.
 • Ритмопластика.
 • Концертна діяльність. Участь у святкових концертах. Розвагах.
 • Підсумкове заняття.

Музичну основу програми складають твори для дітей дошкільного віку, пісні сучасних дитячих композиторів, музичний дитячий фольклор. Репертуар має місце варіювання.

«Театр – дітям»

Розвиток культури – важлива складова особистого зростання дитини.

Сьогодні багато педагогів стурбовані пошуком нетрадиційних шляхів творчої взаємодії з дітьми. Як зробити кожне заняття з дитиною цікавим і захоплюючим, просто і доступно розповісти їй про найголовніше – про красу і різноманіття навколишнього світу? Як виховати та розвинути творчі здібності? Як навчити малюка грати, брати ініціативу в свої руки і діяти?
Цьому допоможе театр.

Театр – один з самих демократичних видів мистецтва для дітей, він
дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язані з:

 • художньою освітою та вихованням дітей;
 • формуванням естетичного смаку;
 • моральним вихованням;
 • розвитком комунікативних якостей особистості;
 • вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу);
 • створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруження, вирішенням конфліктних ситуацій через гру.

Головне, театр розкриває духовний і творчий потенціал дитини та надає реальну можливість адаптуватися їй в соціальній сфері.

Мета:

 • виховувати естетичні почуття
 • творче сприйняття природи, життя, мистецтва;
 • розвивати моральні якості особистості дитини, її творчі здібності, емоційну сферу дитини (ознайомити зі світом почуттів, настроїв, їх зовнішнім вираженням);
 • поліпшити психологічний стан дитини;
 • ознайомлювати зі світом театру, видами лялькового театру, з українськими народними звичаями та обрядами;
 • допомагати опанувати прийоми роботи з театральною лялькою, прийоми акторської гри.

Гурток зі степ-аеробіки «Маленькі грації»

Степ – аеробіка  – комплекс ритмічних рухів під музичний супровід з використанням степ – платформи.

Степ-аеробіка — це тренування, в основу якого покладено різні способи спуску та підйому на спеціальну степ-платформу. При виконанні вправ на степ – платформах, всупереч існуючій думці, навантаження на ноги не більше, ніж при виконанні інших видів вправ. Під час занять на степ-платформах покращується вентиляція легенів, поступово формуються навички правильного дихання під час рухів. Ці заняття цілком підходять для дітей різних вікових груп і різного рівня підготовленості.