• м.Суми, 40024, вул. Харківська, буд. 10
  • 0542-36-31-28 – Завідувач Петросян Валентина Василівна

КОНКУРСИ В ДНЗ №6 "Метелик" на 2018 - 2019 н.р.

Термін проведення

Назва конкурсу

Учасники

1

Вересень 2018

«Кращий український куточок»

Всі групи

2

Листопад 2018

Віртуальний конкурс ораторського мистецтва «Кращий віршик про Батьківщину»

Групи середнього віку, старші групи та спеціалісти

3

Січень 2019

Фотоконкурс «Українці ми маленькі»

Групи ранього віку та старші групи

4

Березень 2019

Конкурс конспектів різни форм співпраці з батьками із мовленнєвого розвитку

Середні, старші групи та спеціалісти

5

Квітень 2019

Фотоконкурс «Разом дбаємо проздоров’я малюків» (з батьками)

Молодші та середні групи

6

Травень 2019

Конкурс конспектів занять по ОБЖД до Місячника безпеки

Молодші, середні, старші групи


Критерії оцінювання конкурсу «Кращий куточок сюжетно-рольових ігор»

1. Наявність всіх сюжетно-рольових ігор відповідно до віку дітей

2. Розташування ігрової зони, обладнання та атрибутів сюжетно-рольових ігор

3. Насиченість ігрового середовища, обладнання та атрибутів сюжетно-рольових ігор

4. Практичність ігрового обладнання та атрибутів сюжетно-рольових ігор

5. Естетичність ігрового обладнання та атрибутів сюжетно-рольових ігор

6. Креативність та новизна у виготовленні обладнання та атрибутів сюжетно-рольових ігор

Критерії оцінювання ігрових і навчальних посібників

1. Самостійність автора (групи авторів) у створенні ігрового або навчального посібника.

5 балів - ігровий або навчальний посібник є повністю авторським і педагогічно цінним;

3 бали - ігровий або навчальний посібник є оригінальною і досить вдало вдосконаленою моделлю вже відомого ігрового або навчального посібника;

1 бал – ігровий або навчальний посібник є незначною мірою вдосконаленою моделлю вже відомого посібника.

2. Можливість використання посібника з урахуванням вікових особливостей дітей

5 балів - посібник може бути використаний у різних вікових групах (двох та більше);

3 бали – посібник може бути використаний лише в одній віковій групі

3. Можливість використання посібника у процесі розв’язання завдань кількох розділів чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей перед дошкільного та дошкільного віку.

5 бали – посібник може бути використаний у роботі у процесі розв’язання завдань 3-4-х розділів програми;

3 бали – посібник може бути використаний у роботі у процесі розв’язання завдань 2-х розділів програми;

1 бал - посібник може бути використаний у процесі розв’язання завдань лише одного розділу програми;

4. Можливість використання посібника при організації різноманітних форм роботи з дітьми переддошкільного та дошкільного віку.

5 бали – посібник може бути використаний одночасно у фронтальній, груповій та індивідуальній роботі;

з підгрупою дітей у процесі розв’язання завдань 3-4-х розділів програми;

2 бали - посібник може бути використаний під час проведення індивідуальних занять чи тільки як демонстраційний матеріал.

5. Відповідність оформлення посібника естетичним нормам та практичність в використанні.

5 балів – посібник повністю відповідає естетичним вимогам та практичний у використанні;

3 бали - оформлення посібника не відповідає одному з критеріїв (естетичності чи практичності);

1 бал - оформлення посібника не відповідає естетичним і практичним вимогам.

6.Наявність додатків до посібника, необхідність наявності яких обумовлена „Положенням про проведення першого обласного конкурсу ігрових і навчальних посібників” (див. пункт 5).

5 балів – посібник укомплектований всією необхідною документацію;

3 бали - частково відсутня документація, що повинна його супроводжувати.

Критерії оцінювання конкурсу конспектів занять з мовленнєвого розвитку

1. Відповідність конспекту віковим особливостям дітей, вимогам чинних програм

2. Якість написання конспекту (відповідність вимогам методик, повнота, доступність)

3. Доцільність використання ЕОР(електронних освітніх ресурсів) в змісті заходу, конспекту

3.1 Якість навчальної презентації

а - різноманітність змісту презентації, ЕОР б - відповідність змісту презентації, ЕОР конспекту заходу в - наявність завдань з контрольної діяльності, інтерактивних вправ г - доступність дітям

3.2 Використання анімації, відеороликів, мультфільмів тощо

3.3 Використання звуків, музики

4. Креативність при використанні ЕОР в освітній діяльності

Критерії оцінювання змісту конспектів форм роботи з батьками з напрямку формування мотивації дошкільників до навчання

1. Відповідність змісту конспекту заходу ідеї, напрямку конкурсу (щодо формування пізнавальної активності та мотивації дошкільників до навчання)

2. Грамотність написання конспекту заходу

3. Доступність змісту інформації для батьків

4. Різноманітність прийомів співпраці з батьками, використаних в конспекті

5. Доцільність прийомів співпраці з батьками, використаних в конспекті

6. Використання нетрадиційних методів та прийомів співпраці з батьками, описаних в конспекті

Критерії оцінки психолого-педагогічних проектів:

1. Відповідність роботи етапам проектування

2. Різноманітність форм роботи з дітьми

3. Відповідність роботи віковим особливостям дітей

4. Чи достатньо відпрацьована тема

5. Змістовність та яркість творчого етапу

6. Оцінка захисту проекту

7. Змістовність презентації проекту

Критерії оцінки газет:

1. Різноманітність видів дитячої діяльності у фотографіях

2. Змістовність й оригінальність текстів

3. Участь батьків у виготовленні газети

4. Посильна участь дітей у виготовлені газети

5. Використання символіки групи

6. Естетичність, складність роботи

Критерії оцінки постановки казки:

1. Організація постановки

2. Кількість залучених дітей

3. Артистизм дітей

4. Костюми

5. Декорації, додаткові атрибути

6. Відповідність казки вікові дітей

7. Готовність вихователів

8. Музичний супровід